+0.093072891235352+
hun eng de
prof01 prof02 prof03 prof04 prof04
$('.pics').cycle();
prof01 prof03 prof04 prof02
$('.pics').cycle();

Ültetvények alaptrágyázása és kiegészítő lombkezelése

Címkép

 

A kiélezett nemzetközi piaci versenyben és a magyar piacon az elsõ osztályú terméket lehet értékesíteni, ehhez a tápanyag-utánpótlást és a növényvédelmet precízen kell kialakítani. Ahhoz, hogy jó minõséget és nagy hozamot érjünk el gazdaságosan, hosszú távra tervezett következetes tápanyagelltási tervet kell készíteni az új technológiák figyelembevételével.

Mindennek alapját képezi a talaj és öntözõvíz vizsgálat, amit legalább háromévente el kell végezni ahhoz, hogy kellõ képet kapjunk az adott körülményekrõl. A vizsgálatok sorát azonban itt még nem szabad lezárni. Gyakorta elõfordulhat ismeretlen körülmények okozta tápanyagfelvételi, vagy éppen ellátási zavar. Ezért tavasszal és a nyár derekán levélanalízis elvégzése indokolt, amely értékes információt adhat az esetleg kialakulóban lévõ makro vagy mikroelem hiányos állapotról. Feltétlenül javasolt a friss levélanalízist összevetni a rendelkezésre álló utolsó talajvizsgálati eredménnyel.

Ennél lényegesen egyszerûbb és gyorsabb levélvizsgálati módszer a klorofill vizsgálat. A levélzet klorofillszintje elsõsorban a nitrogén tápláltsági állapotra enged következtetni, tehát nem ad teljes képet a tápanyagszintrõl, mégis érdemes alkalmazni a termésnövekedés vagy érés kezdetén.

Mûtrágya vagy szerves megoldás?

Nehéz meghozni azt a döntést, hogy elsõsorban mûtrágyára alapozott hagyományos termesztési módszerekre támaszkodjunk, vagy az új szerves és biológiai megoldásokat alkalmazzuk. Jó példával élen járnak azok a kertészetek, ahol már az intenzív mûtrágya használat a múlté. Jellemzõen szervesgranulátumok és baktériumtrágyák alkalmazásával pótolják a hiányzó tápanyagot, valamint fordítanak ezzel kiemelt figyelmet a talaj védelmére. A talaj szervesanyag készlete, valamint, kémhatása jelentõsen befolyásolja annak tápanyag szolgáltató képességét.
Ültetvényekben komoly problémát jelent a szervesanyag visszapótlása, ez a gond más kertészeti vagy éppen szántóföldi termesztésben sokkal könnyebben megoldható. A szervesanyag tartalom növelése vagy pusztán megtartása ültetvények esetében éppen annyira fontos, mint más termesztési ágazatokban.
A szerves granulátumok használata az ültetvényekben már nem újkeletû dolog. Elsõsorban szõlõ- ültetvényekben alkalmazzák elõszeretettel. Kijuttatása roppant egyszerû, összetételtõl függõen 50-75% szervesanyag tartalommal rendelkezik. Alkalmazása során fontos lépés a talajba dolgozás, de korántsem olyan nehéz feladat, mint az almos trágyák esetében. Szõlõültetvényeknél gyakran alkalmazott eszköz a mélymûtrágyázó, amivel a kijuttatás lényegesen egyszerûbb és utólagos bedolgozás sem szükséges. Más ültetvények esetében - és a szõlõ esetében - nem kell a mély bedolgozásra hangsúlyt fektetni. Kijuttatás után elégséges egy 15-20 cm-es sekély bekeverés vagy forgatás. Az alábbi ábra (Kozma, 1993) jól mutatja, hogy a szõlõtõkék gyökérzetének jelentõs tömege a talaj felsõ 50-80 cm-es rétegében helyezkedik el, tehát a túl mélyre juttatás nem feltétlenül jelent jobb hasznosulást.

A szerves granulátumok alkalmazásával részben elvégezzük a tápanyagellátási feladatokat is. Fontos megemlíteni, hogy a korszerû granulátumok állandó tápanyagszinttel rendelkeznek, tehát ugyanúgy tápanyaggazdálkodási terv készíthetõ rájuk, mint bármelyik mûtrágyára. Egyes granulátumoknak 20% feletti NPK tartalmuk van. Talajvizsgálatra támaszkodva a további esetlegesen hiányzó makro tápelemeket mûtrágyával pótolni lehet. Ez a technológia nemcsak szakszerû, hanem jelentõs mennyiségû szervesanyag jut a talajba és nagymértékben csökken a mûtrágya felhasználás. Gyakran elfelejtett tény, hogy az intenzív mûtrágya felhasználás hosszú távon a talaj kémhatásának eltolódásához vezethet. Közép-Magyarország déli területein nem ritka eset a túl magas pH értékek mérése. Csongrád megye déli területein a talaj kémhatása több helyen nyolcas érték felett mérhetõ. Ilyen magas értékeknél a mikroelemek felvétele egyszerûen lehetetlenné válik és a talaj szabad foszfor készletének jelentõs része kötött formába kerül. Ilyen körülmények között a termesztett kertészeti kultúrák folyamatos tápelemfelvételi problémával küzdenek, ezzel jelentõs plusz költséget és terméskiesést okozva a kertészeknek. Ez az eset elsõsorban a kedvezõtlen belvízhelyzet miatt alakult ki a térségben, viszont nagyon jól mutatja, milyen káros követ kezményei lehetnek egy erõs pH eltolódásnak.

A szerves tápanyag-gazdálkodás folyamatos alkalmazása a hagyományos mûtrágyákra alapozott táplálási tervekhez képest többlet költségekkel jár, ez gyakran visszatartja a kertészeteket az alkalmazásától, holott számos más területen költségmegtakarítás érhetõ el vele. Szervesanyagok és mûtrágyák együttes alkalmazása szerves komplexeket képez a talajban, lassítva ezzel a tápanyagok kimosódását és biztosítva a folyamatos tápelemfelvételt. A mûtrágyáknál tapasztalt talajra gyakorolt kedvezõtlen pH nyomás is elkerülhetõ a szerves tápanyagok alkalmazásával. A magyar piacon fellelhetõ valamennyi szerves készítmény magnézium és kalcium tartalommal rendelkezik és ideális mikroelem forrás a növény számára. A tenyészidõszak során fellépõ stressz elleni küzdelem egyik fõ pontja a talajélet helyreállítása, ami a szervesanyagok visszapótlása nélkül nem lehetséges.

Természetesen az ültetvények tápanyag-visszapótlása nagyobb feladat annál, hogy pusztán az alaptrágyázással lezárjuk a témát. Nagy munkát jelent az õszi-, koratavaszi trágyázáson felül a lombkezelési programok kialakítása úgy, hogy a növényvédelmi kezelésekhez is jól illeszkedjenek. Jelentõs gond, hogy a piacon túlkínálat mutatkozik a lomb trágya termékekbõl és szinte elvesznek a hatékony készítmények a kevésbé jó minõségû tömegáruk között. Több probléma is gondot okozhat, ha nem megfelelõ lombtrágya kerül a permetezõgépbe, de a legnagyobb veszélyt a perzselés és fitotoxikus hatás jelenti. A rossz minõségû lombtrágyák jellemzõen nem hasznosulnak kellõképpen, nagyobb részük a levél felszínén kicsapódik és lerakódik. Ezt követõen a következõ harmattal újból vízhez jutva koncentrált állapotban levélperzselést okozhatnak. Több feltáró vizsgálat bizo nyítja már, hogy csak a speciálisan levéltrágyázásra kifejlesztett formulák hasznosulnak megfelelõen.
Korábban népszerû és kifejezetten olcsó levéltrágyaként alkalmazták a vízoldható magnéziumszulfát mûtrágyát. Szakmai érvek sora támasztotta alá, hogy a magnéziumot, mint a növényi anyagcsere, valamint a fehérjeszintézis nélkülözhetetlen elemét levélzeten keresztül is pótolni kell. A hagyományos magnéziumszulfát mûtrágya azonban levélzeten keresztül szinte egyál talán nem hasznosul, gyakorlatilag 80%-ban kárba vész, tehát hiába kedvezõ árú egy létfontosságú tápelem, ha az a megfelelõ formula hiányában a levélzeten keresztül nem hasznosul. A levéltrágyázást már a virágzás korai stádiumában érdemes megkezdeni, akár a növényvédelmi permetezésekkel egybekötve. A virágzás alatt foszfortúlsúlyos és bór tartalmú lombtrágyák alkalmazása javasolt. Tévhit az, hogy ebben a stádiumban a tápelemek nem hasznosulnak.

Egy jól összeállított lombtrágya programmal lehetõség nyílik kissé korrigálni a termõterület hiányosságait és lényegesen javíthatunk a termés mennyiségi és minõségi mutatóin. Termés növekedés, valamint intenzív zöldtömeg képzés idején indokolt a nitrogéntúlsúlyos lombkezelés. Gyengébb adottságú, homokos, humuszban szegény termõhelyeken érdemes nagyobb hangsúlyt helyezni a nitrogén pótlására. Nitrogén pótlásnál mindig a „sokszor keveset” elv alkalmazása az indokolt. A lombtrágyák növényvédõ szerekkel általában jól keverhetõk, dekeverési próbát minden esetben javasolt elvégezni. Három vagy annál több komponensû keverék esetén a lémennyiség növelése ajánlott, vagy érdemes mérlegelni, hogy feltétlenül indokolt-e a lombtrágyát is a tankkeverékbe helyezni. Az új típusú biostimulátor készítmények önmagukban is jelentõs élettani hatással bírnak. Keverésük olajos diszperziókkal, réz és kén típusú készítményekkel általában nem javasolt.

Kiss László

Bátori Kft.

 

 

Hírlevél

palma computer
2010 © Minden jog fenntartva! Bátori Kert-Plusz Kft.
+0.20422291755676+